Aanleverspecificaties

Aanleverspecificaties

Naamgeving van bestanden

  • Geef bestanden een naam die maximaal 26 karakters telt.
  • Gebruik geen vreemde tekens, alléén alfabet, cijfers en underscore. (Dus geen spaties.)
  • Als u bij correcties nieuwe bestanden aanlevert: bestandsnaam_corr.extensie

Aanleveren pagina's in PDF-formaat

  • Een PDF-bestand dat is opgemaakt in Adobe Acrobat met profiel X-1a:2001 mag uit meerdere pagina’s bestaan.
  • Gebruik geen uitvouw.
  • Vink alle drukkersmarkeringen aan.
  • Zet de afloopinstellingen op 3 mm.

FTP-server en WeTransfer

U kunt bestanden aanleveren door ze te uploaden naar onze FTP-server.

Naar FTP-server
Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord? Neem contact met ons op.

WeTransfer
Ga naar WeTransfer.com